Carregant

Si us plau, esperi

POS_220035

Servei de manteniment de jardineria de les Instal·lacions, edificis i vegetació de les dependències de Terrassa i Abrera de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL
Servei de manteniment de jardineria de les Instal·lacions, edificis i vegetació de les dependències de Terrassa i Abrera de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL
Import sense IVA
101.292,84 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
28/d’abr./2022 13:00 - 25/de maig/2022 12:00
Òrgan de contractació Taigua
Òrgan de contractació
Taigua
Tipus de contracte Privat
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 168.821,40 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 21. Preu
  • Declaració responsable
  • Declaració responsable sobre les condicions laborals dels treballadors
  • Per la existència de la ISO 14001 gestió ambiental
  • Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
77340000-5 Poda d'arbres i tanques 

1 LOT 1: Servei de manteniment de jardineria de les Instal·lacions, edificis i vegetació de les dependències de Terrassa LOT 1: Servei de manteniment de jardineria de les Instal·lacions, edificis i vegetació de les dependències de Terrassa 79.692,84 Formalitzat
77340000-5 Poda d'arbres i tanques 

2 LOT 2: Servei de manteniment de jardineria de les Instal·lacions, edificis i vegetació de les dependències d'Abrera LOT 2: Servei de manteniment de jardineria de les Instal·lacions, edificis i vegetació de les dependències d'Abrera 21.600,00 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Esmena plecs i anunci licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEXOS PCAP EN WORD

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ SUPLÈNCIA MEMBRES DE LA MESA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 03/10/2022 a les 10:16

  Veure Anunci
 • Anunci de formalització

  Publicat el 08/11/2022 a les 14:10

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bon dia, d acord amb el PCAP (pàg.2) el pressupost de licitació és de 21.600€ IVA exclòs. Al PPT (pàg.25) hi ha una partida de 6.000€/any per al lot 2. Això vol dir 18.000€ pels 3 anys de contracte. A què es deu la diferència entre el pressupost del PCAP i del PPT 21.600-18.000=3.600€?
Publicada

29/d’abr./2022

contestada

02/de maig/2022

Aquesta diferència es deu al fet que el pressupost per al Lot 2 es composa d'una part fixa de 6.000 Euros i una part variable de 1.200 Euros. El quadre inclòs en la primera part de l'Annex 4 del PPT només contempla la part fixa, mentre que el segon quadre del referit Annex preveu els preus unitaris màxims requerits en funció de les necessitats de TAIGUA i liquidats amb càrrec a la part variable del contracte (la qual ascendeix a un màxim de 1.200 Euros).
Bon dia a l annex 3 del PPT defineix les actuacions a realitzar. Què vol dir Neteja segons necessitats? Per neteja que s entèn la retirada de gots, ampolles, papers...? Al lot 2, en concret, el manteniment és anual, la neteja segons necessitats quan es faria? Sabeu si és suficient amb una neteja trimestral o mensual?
Publicada

29/d’abr./2022

contestada

02/de maig/2022

Durant la programació realitzada dels manteniments (trimestral i mensual) s'han de retirar les herbes i matolls de les ubicacions que hi hagin sortit, això seria en funció de la necessitat. Durant la realització d'aquest, en alguns manteniment s'haurà d'incidir en unes zones més que en unes altres. Després es produiran neteges segons necessitats, les quals seran per requeriment dels responsables de la instal·lació i carregada a la part variable. En totes les neteges programades es realitza una neteja de residus per conductes incíviques. S'ha de tenir present que les instal·lacions no són de pública concurrència i estan tancades.