Carregant

Si us plau, esperi

POS_003_2021

Serveis d'impressió, ensobrat i lliurament a l'empresa distribuïdora de les factures de consum d'aigua i altres documents de TAIGUA.
Serveis d'impressió, ensobrat i lliurament a l'empresa distribuïdora de les factures de consum d'aigua i altres documents de TAIGUA.
Import sense IVA
82.623,20 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
26/d’oct./2021 15:30 - 12/de nov./2021 12:00
Òrgan de contractació Taigua
Òrgan de contractació
Taigua
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 181.771,04 EUR
codi CPV
79800000-2 Serveis d'impressió i serveis connexos 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable - Annex núm. 01 del PCAP.
  • Declaració responsable submissió jutjats i tribunals espanyols
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria tècnica - Annex núm. 03 del PCAP
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposició econòmica i resta criteris automàtics - Annex núm. 05 del PCAP.

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec Tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ NOMENAMENT MEMBRES DE LA MESA I CONVOCATÒRIA SESSIONS OBERTURA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES PRESENTADES AL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C II

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C III

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME TÈCNIC PER LA VALORACIÓ D'OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

POS_003_2021: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

2 de desembre 2021 12:00

Finalitzada

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de formalització

  Publicat el 27/04/2022 a les 13:30

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud