Carregant

Si us plau, esperi

PO_003_2021

Servei especialitzat de Project Management Office (PMO) per al suport en la valoració de les ofertes presentades en la licitació de l'expedient CPM_001_2020 i per al suport tècnic en la implantació, post- arrencada i post-implantació del servei objecte de l'expedient CPM_001_2020
Servicio especializado de Project Management Office (PMO) para el apoyo en la valoración de las ofertas presentadas en la licitación del expediente CPM_001_2020 y para el apoyo técnico en la implantación, post-arranque y post-implantación del servicio objeto del expediente CPM_001_2020
Import sense IVA
186.554,29 EUR
Estat Adjudicat
Periode de sol·licituds
13/d’ag./2021 - 04/d’oct./2021 14:00
Òrgan de contractació Taigua
Òrgan de contractació
Taigua
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 186.554,29 EUR
codi CPV
72600000-6 Serveis de suport informàtic i de consultoria 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
  • Capacitat de contractar
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Habilitació empresarial o professional
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional
 • DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA
  • Base metodològica
  • Experiència implantació
  • Experiència sector aigua
  • Oferta econòmica
  • Valoració d’ofertes

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ NOMENAMENT MEMBRES DE LA MESA I CONVOCATÒRIA SESSIONS OBERTURA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Esmena anunci licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DATES CONVOCATÒRIA SESSIONS MESA DE CONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES PRESENTADES AL SOBRE B

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

PO_003_2021: Taula d'obertura de la sección BC: Sobre de condicions tècniques i econòmiques

13 d’octubre 2021 10:00

Finalitzada

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 23/11/2021 a les 14:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud