Carregant

Si us plau, esperi

CPM_001_2020

Contracte de serveis d'instal·lació, posada en marxa i manteniment del nou sistema de gestió econòmica i comercial de TAIGUA
Contrato de servicios de instalación, puesta en marcha y mantenimiento del nuevo sistema de gestión económica y comercial de TAIGUA
Import sense IVA
2.885.968,75 EUR
Estat Desert
Periode de sol·licituds
06/d’ag./2021 09:00 - 03/de nov./2021 13:00
Òrgan de contractació Taigua
Òrgan de contractació
Taigua
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 2.885.968,75 EUR
codi CPV
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Capacitat de contractar
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Habilitació empresarial o professional
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Capacitats funcionals sistema
  • Metodologia i eines d’implantació
  • Servei recurrent
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència PM
  • Oferta econòmica
  • Percentatge del cost de manteniment evolutiu
  • Preu unitari de la bossa d’hores
  • Reducció import evolutius previstos
  • Termini d’implantació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico (versión en castellano)

Descarregar

Plec administratiu

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, versión en Castellano

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ NOMENAMENT MEMBRES DE LA MESA I CONVOCATÒRIA SESSIONS OBERTURA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DATES CONVOCATÒRIA SESSIONS MESA DE CONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DATES CONVOCATÒRIA SESSIONS MESA DE CONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B II

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B III

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ D'ESMENA D'ERROR MATERIAL DE LA RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES DATES DE CONVOCATÒRIA DE LA MESA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B IV

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DATES CONVOCATÒRIA SESSIONS MESA DE CONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B V

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DATES CONVOCATÒRIA SESSIONS MESA DE CONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B VI

Descarregar

Documents addicionals a publicar

MODIFICACIÓ DADES OBERTURA SOBRE C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DATES CONVOCATÒRIA SESSIONS MESA DE CONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES PRESENTADES AL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C II

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES PRESENTADES AL SOBRE C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME JURÍDIC D'OFERTES PRESENTADES AL SOBRE C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C III

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

CPM_001_2020: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

11 d’abril 2022 12:30

Finalitzada

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 05/08/2021 a les 15:00

  Veure Anunci
 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 16/06/2022 a les 08:45

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Agradeceríamos confirmación sobre si el importe anual acumulado mínimo en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al objeto del contrato, dentro de los últimos 3 años, son 40.403,56€ (el 7% de 577.194,45€).
Publicada

29/de set./2021

contestada

29/de set./2021

Tal y como determina el pliego administrativo, el requisito mínimo es el importe anual acumulado del año de mayor ejecución que sea igual o superior al 7% del valor estimado anual del contrato (esto es, 577.194,45 x 0,07 = 40.403,61 euros).