Carregant

Si us plau, esperi

POS_001_2021

Contracte d'obres per a la instal·lació de variadors de freqüència al grup de bombament de Bellots (Terrassa)
L'objecte del contracte és la instal·lació de variadors de freqüència al grup de bombament de Bellots (Terrassa).
Import sense IVA
54.606,39 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
26/de jul./2021 - 30/de set./2021 17:00
Òrgan de contractació Taigua
Òrgan de contractació
Taigua
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 54.606,39 EUR
codi CPV
45310000-3 Treballs d'instal·lació elèctrica 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Capacitat de contractar
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Habilitació empresarial o professional
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 03. Pla de treball
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Especificacions convertidors de freqüència per aigües netes General Annex 6 PCAP Part 1
  • Especificacions convertidors de freqüència per aigües netes Producte Annex 6 PCAP Part 2
  • Oferta econòmica
  • Termini de garantia dels variadors de freqüència d'altes prestacions
  • Termini de garantia equips i instal·lacions

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ NOMENAMENT MEMBRES DE LA MESA I CONVOCATÒRIA SESSIONS OBERTURA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES PRESENTADES AL SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

POS_001_2021: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

21 d’octubre 2021 12:00

Finalitzada

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 26/07/2021 a les 10:30

  Veure Anunci
 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 23/11/2021 a les 16:00

  Veure Anunci
 • Anunci de formalització

  Publicat el 16/12/2021 a les 16:50

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Estem valorant la licitació d'instal·lació de variadors al bombament dels Bellots. Per la modificació de l'Scada Topkapi, podrien indicar-nos quina empresa el gestiona i perquè pugui valorar-nos la modificació?
Publicada

20/de set./2021

contestada

20/de set./2021

Es tracta d'empresa AQUATER S.L. Facilitem enllaç web amb dades de contacte de la companyia: https://www.aquater.es/contacto-telefono-direccion/