Carregant

Si us plau, esperi

ECAO_SMHT_001-23

CONSTITUCIÓ I TRANSMISSIÓ DE DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE LES PARCEL·LA DE SÒL SITUADA AL CARRER MAS ADEI NÚM.42 DE TERRASSA
CONSTITUCIÓ I TRANSMISSIÓ DE DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE LES PARCEL·LA DE SÒL SITUADA AL CARRER MAS ADEI NÚM.42 DE TERRASSA
Import sense IVA
1.900,00 EUR
Estat Desert
Periode de sol·licituds
23/de maig/2023 09:00 - 23/de juny/2023 23:59
Òrgan de contractació Habitatge Terrassa
Òrgan de contractació
Habitatge Terrassa
Tipus de contracte Patrimonial
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 1.900,00 EUR
codi CPV
45210000-2 Treballs de construcció d'immobles 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta arquitectònica, econòmica, tècnica i de conservació i manteniment de l’edifici
  • Proposta- memòria del Projecte Cooperatiu i Social de treball
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Criteris de valoració avaluables de forma automàtica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex_1_PM_VAL011

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex_2_Acta_recepcio_Asbuilt

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex_3_Certificat_Urbanistic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex_5_Informe_geotecnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex_6_Reserves_minimes_aparcament

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex_4_Unitat projecte

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta Obertura sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta obertura sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic valoració sobre 2 i acta mesa

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud