Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 15438/2023

ECAO 15438/2023 - Obres definides en el Projecte executiu per a una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum compartit al Poliesportiu de Can Parellada de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica.
ECAO 15438/2023 - Obres definides en el Projecte executiu per a una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum compartit al Poliesportiu de Can Parellada de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica.
Import sense IVA
193.599,56 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
09/de gen./2024 11:30 - 30/de gen./2024 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 193.599,56 EUR
codi CPV
45000000-7 Treballs de construcció 

45261215-4 Revestiment de cobertes amb plaques solars 

45300000-0 Treballs d'instal·lació en edificis 

45310000-3 Treballs d'instal·lació elèctrica 

45315300-1 Instal·lacions de subministrament d'electricitat 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 1. Documentació administrativa (d'acord amb clàusula 20)
    • 2. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte d'obres

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost del projecte a cost zero

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat empreses licitadores amb propostes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura del sobre únic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració i proposta d'adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta proposta d'adjudicació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud