Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 15437/2023

ECAO 15437/2023 - Obres descrites en el Projecte executiu per a una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa per a autoconsum compartit al Poliesportiu de Sant Llorenç de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica.
ECAO 15437/2023 - Obres descrites en el Projecte executiu per a una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa per a autoconsum compartit al Poliesportiu de Sant Llorenç de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica.
Import sense IVA
194.322,37 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
20/de febr./2024 - 14/de març/2024 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 194.322,37 EUR
codi CPV
45000000-7 Treballs de construcció 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 1. Declaracions empresarials (segons clàusula 20 i annexos PCAP)
    • 2. Proposta de criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte d'obres

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost del projecte a cost zero

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nota de suspensió del termini de presentació d'ofertes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic esmena error material

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret aprovació esmena

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost esmenat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació_pressupost esmenat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat empreses licitadores amb propostes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura del sobre únic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Existeix la possibilitat de visitar les intal·lacions i aclarir dubtes del projecte?
Publicada

11/de gen./2024

contestada

17/de gen./2024

En referència a aquest procediment, s'informa que el dia 24 de gener a les 9.00h del matí es realitzarà una visita voluntària a la zona d'actuació de les obres per a una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa per a autoconsum compartit al Poliesportiu de Sant Llorenç de Terrassa, per a que puguin venir els licitadors interessats. La visita serà realitzada pel personal de la instal·lació, que els podrà obrir i guiar per a la instal·lació. El punt de trobada serà a l'entrada d'accés del públic general (Ca del Castellsapera, 7 08227 Terrassa) Es prega a les empreses que vulguin assistir que avisin prèviament al servei responsable a través de les dades de contacte següents: Servei de Patrimoni i Manteniment. Ajuntament de Terrassa Tel. 93 733 69 00 ext. 7028 (Susana Pérez)