Carregant

Si us plau, esperi

ECAS 11192/2023

ECAS 11192/2023 Servei d'acció socioeducativa i comunitària Punt Jove a l'Institut (PJI)
L'objecte del contracte és el servei d'acció socioeducativa i comunitària Punt Jove a l'Institut (PJI), adreçat a adolescents i joves estudiants dels centres d'ensenyament secundari de la ciutat de Terrassa.
Import sense IVA
89.000,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
04/de gen./2024 09:00 - 22/de gen./2024 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 373.800,00 EUR
codi CPV
85312300-2 Serveis d'orientació i assessorament 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 25.1 i annexos 3 i 4)
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15.2 i 25.2)
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15.1, 25.3 i annex 2)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació, Comitè d'experts i obertura de proposcions

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud