Carregant

Si us plau, esperi

ECAS 09902/2023

ECAS 09902/2023 Serveis de màrqueting i comunicació, modernització digital i accions de formació i conscienciació dels dos mercats municipals de Terrassa dins del projecte de revitalització i modernització del sector comercial del municipi, apostant per la innovació i sostenibilitat mitjançant els mercats d'abastament, amb mesures de contractació pública ecològica. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU
Serveis de màrqueting i comunicació, modernització digital i accions de formació i conscienciació dels dos mercats municipals de Terrassa dins del projecte de revitalització i modernització del sector comercial del municipi, apostant per la innovació i sostenibilitat mitjançant els mercats d'abastament, amb mesures de contractació pública ecològica.
Import sense IVA
93.388,43 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
05/de des./2023 12:00 - 14/de des./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 93.388,43 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Lot 1: Renovació del Marketplace (canal de venda digital que s'adapta a negocis online com a negocis mixtes, que es pot accedir des de qualsevol part del món) i eines de pagament digital.
   • Documentació que figura en el PCAP (clàusula 23 i annexos 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7)
  • Lot 2: Pla de comunicació i marketing, implantació d'eines de comunicació digital entre client i comerciant, accions de potenciació de mercats oberts, tallers de sensibilització, conscienciació i formació.
   • Documentació que figura en el PCAP (clàusula 23 i annexos 1.2 , 2, 3, 4, 5, 6 i 7)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
30211300-4 Plataformes informàtiques 

72600000-6 Serveis de suport informàtic i de consultoria 

79340000-9 Serveis de publicitat i de màrqueting 

1 Renovació del Marketplace (canal de venda digital que s'adapta a negocis online com a negocis mixtes, que es pot accedir des de qualsevol part del món) i eines de pagament digital. Renovació de l'actual canal de venda digital ajustant les seves funcionalitats als nous mitjans de compra i necessitat dels clients per tal de personalitzar el seu contingut i fer que aquest sigui un lloc de compra més segur. Posar a disposició dels clients diferents passarel·les de pagament segures, rebre el tiquet en format digital i rebre una comunicació mes directe amb aquells comerços on es vulgui realitzar la compra. 24.876,03 Avaluació
79340000-9 Serveis de publicitat i de màrqueting 

2 Pla de comunicació i marketing, implantació d'eines de comunicació digital entre client i comerciant, accions de potenciació de mercats oberts, tallers de sensibilització, conscienciació i formació. Suposarà la realització de les següents tasques: - Pla de comunicació i marketing del projecte. Actuacions relacionades amb la publicitat del projecte. Realització de serveis de comunicació i marketing. - Impressió en paper de diferents documents en format díptic o tríptic informatius de les actuacions que es duen a terme a ambdós mercats Municipals. Impressió en paper de cartells en diferents formats per publicitar als clients les actuacions a nivell de renovació dels mercats com dels beneficis de compra en aquests. Impressió de documents per a la realització de les formacions i tallers de conscienciació ecològica i de proximitat als comerciants. - Implantació d'eines de comunicació digital amb clients i comerciants. Adaptació dels mètodes de comunicació mitjançant la implantació d'eines com Watsapp Bussines. - Accions de potenciació de mercat oberts amb l'objectiu de fomentar el turisme gastronòmic, cultural i de compra. - Tallers de sensibilització i formació destinats als comerciants per l'impuls de la digitalització en els comerços. - Campanyes de conscienciació necessària entre els comerços referents a recollida d'envasos, baixades de preus per productes peribles, conscienciació per utilització de packaging biodegradable o reutilitzable i campanyes de senyalètica comercial de productes Km 0 i ecològics. 68.512,40 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat empreses licitadores

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud