Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 6366/2023

ECAO 6366/2023 - Obres definides en el Projecte per l'obra civil de la instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics situada a la illeta de vianants de la carretera de Montcada, 2, de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica.
ECAO 6366/2023 - Obres definides en el Projecte per l'obra civil de la instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics situada a la illeta de vianants de la carretera de Montcada, 2, de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica.
Import sense IVA
20.787,17 EUR
Estat Adjudicat
Periode de sol·licituds
28/de nov./2023 13:30 - 15/de des./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 20.787,17 EUR
codi CPV
45231400-9 Treballs de construcció de línies de conducció elèctrica 

45233330-1 Treballs de fonamentació de carrers 

45233340-4 Treballs de fonamentació de voreres 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 1. Declaracions empresarials (segons clàusula 20 i annexos PCAP)
    • 2. Proposta de criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte d'obres

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost del projecte a cost zero

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat empreses licitadores amb propostes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració i proposta d'adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució d'adjudicació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud