Carregant

Si us plau, esperi

ECAS 12352/2023

ECAS 12352/2023 serveis professionals d'anàlisi, disseny, desenvolupament i suport de nous mòduls funcionals per a la plataforma Sentilo Terrassa per garantir, amb criteris d'escalabilitat i suport, la publicació de les dades provinents de la detecció dels passos de vehicles als punts de control establerts per la ZBE, amb mesures de contractació pública ecològica, dins del marc de la iniciativa "NEXTGENERATION EU"
serveis professionals d'anàlisi, disseny, desenvolupament i suport de nous mòduls funcionals per a la plataforma Sentilo Terrassa per garantir, amb criteris d'escalabilitat i suport, la publicació de les dades provinents de la detecció dels passos de vehicles als punts de control establerts per la ZBE, amb mesures de contractació pública ecològica, dins del marc de la iniciativa "NEXTGENERATION EU"
Import sense IVA
97.000,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
15/de nov./2023 11:00 - 24/de nov./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 97.000,00 EUR
codi CPV
72222200-9 Serveis de planificació de sistemes d'informació o de tecnologia de la informació 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 13, 23 i annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat d'empreses licitadores

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud