Carregant

Si us plau, esperi

ECAU 09431/2023

ECAU 09431/2023 Subministrament dels equips de producció de climatització de l'edifici administratiu de Didó-Raval, per tal de substituir les actuals refredadores, que es troben al final de la seva vida útil i per cobrir les necessitats del usuaris
Subministrament dels equips de producció de climatització de l'edifici administratiu de Didó-Raval, per tal de substituir les actuals refredadores, que es troben al final de la seva vida útil i per cobrir les necessitats del usuaris
Import sense IVA
289.112,29 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
07/de nov./2023 08:30 - 12/de des./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 346.934,75 EUR
codi CPV
42512300-1 Unitats de climatització 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 26.1 i annexos 2, 3 i 4)
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15, 26.2 i annex 1)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació al DOUE

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Respostes a consultes de les licitadores

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Avís - Visita a les instal·lacions

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud