Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 1945/2023

ECAO 1945/2023 - Obres definides en la Memòria valorada pel pintat de les façanes de les escoles públiques de Terrassa: França i Joan XXIII
ECAO 1945/2023 - Obres definides en la Memòria valorada pel pintat de les façanes de les escoles públiques de Terrassa: França i Joan XXIII
Import sense IVA
29.000,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
21/de març/2023 - 04/d’abr./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 29.000,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 1. Declaracions empresarials (segons clàusula 20 i annexos PCAP)
    • 2. Proposició econòmica per a l’execució de les obres: s’indicarà al model Annex 5

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Lot 1 - Escola França: C/ Frederic Soler, 142 (edifici de primària i gimnàs) 12.000,00 Avaluació
44111400-5 Pintures i revestiments de parets 

45262650-2 Treballs de revestiment de façanes 

45442110-1 Treballs de pintura d'edificis 

2 Lot 2 - Escola Joan XXIII: C/ Joan XXIII, 25 (façana interior i teatre) 17.000,00 Avaluació
44111400-5 Pintures i revestiments de parets 

45262650-2 Treballs de revestiment de façanes 

45442110-1 Treballs de pintura d'edificis 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Memòria valorada

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost memòria cost 0

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Visita obra

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat empreses licitadores amb propostes

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud