Carregant

Si us plau, esperi

ECAS 13612/2022

ECAS 13612/2022 Servei de manteniment, suport i dret d'ús d'una plataforma al núvol de gestió, emmagatzematge i ús de certificats digitals, amb capacitats avançades de signatura, per ser usada per l'Ajuntament de Terrassa
L'objecte del contracte és el servei de manteniment, suport i dret d'ús d'una plataforma al núvol de gestió, emmagatzematge i ús de certificats digitals, amb capacitats avançades de signatura, per ser usada per l'Ajuntament de Terrassa per a l'emmagatzematge dels certifi- cats que s'utilitzen els diferents processos de signatura electrònica i identificació en serveis de tercers en el marc de l'Administració Digital.
Import sense IVA
102.960,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
14/de març/2023 08:30 - 30/de març/2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 157.872,00 EUR
codi CPV
50324100-3 Serveis de manteniment de sistemes 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 25.1 i annexos 2 i 3)
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15, 25.2 i annex 1)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nota aclaridora del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resposta a consultes de les licitadores 01

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Respostes a consultes de les licitadores

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud