Carregant

Si us plau, esperi

ECAU 14175/2022

ECAU 14175/2022 Subministrament de senyals verticals de trànsit i complements de seguretat viària
Subministrament de senyals verticals de trànsit i complements de seguretat viària
Import sense IVA
280.991,74 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
20/de gen./2023 13:00 - 24/de febr./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 618.181,83 EUR
codi CPV
34928471-0 Materials de senyalització 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 25.1 i annexos 2, 3 i 4)
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15, 25.2 i annex 1)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex preus unitaris

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nota aclaridora del Plec de prescripcions tècniques (PPT)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació al DOUE

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nota aclaridora Annex preus unitaris

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Respostes a consultes de les licitadores

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud