Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 17077/2022

ECAO 17077/2022 - Obres descrites en la Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer de la Rutlla, amb criteris de contractació pública ecològica.
ECAO 17077/2022 - Obres descrites en la Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer de la Rutlla, amb criteris de contractació pública ecològica.
Import sense IVA
135.771,96 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
21/de gen./2023 - 10/de febr./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 135.771,96 EUR
codi CPV
45232410-9 Obres de sanejament 

45259000-7 Reparació i manteniment d'instal·lacions 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 1. Documentació administrativa (d'acord amb clàusula 20)
    • 2. Proposta de criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Memòria valorada

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost de la memòria cost zero

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat empreses licitadores amb propostes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura del sobre únic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració i adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució d'adjudicació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud