Carregant

Si us plau, esperi

ECAU 16444/2022

ECAU 16444/2022 Subministrament i instal·lació de punts de vigilància per al visionat i reconeixement de matrícules a zones disseminades i polígons industrials sud del municipi de Terrassa
Subministrament i instal·lació de punts de vigilància per al visionat i reconeixement de matrícules a zones disseminades i polígons industrials sud del municipi de Terrassa
Import sense IVA
337.746,11 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
17/de gen./2023 14:00 - 22/de febr./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 337.746,11 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 25.1 i annexos 2, 3 i 4)
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Lot 1: Lot 1: Subministrament i instal·lació de sistemes de càmeres de videovigilància de punts disseminats del municipi de Terrassa
   • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15.1, 25.2 i annex 1.1)
  • Lot 2: Lot 2: Subministrament i instal·lació de sistemes de càmeres de videovigilància de punts als polígons industrials sud del municipi de Terrassa.
   • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15.1, 25.2 i annex 1.2)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Lot 1: Subministrament i instal·lació de sistemes de càmeres de videovigilància de punts disseminats del municipi de Terrassa 230.315,45 Avaluació
32333200-8 Càmeres de vídeo 

2 Lot 2: Subministrament i instal·lació de sistemes de càmeres de videovigilància de punts als polígons industrials sud del municipi de Terrassa. 107.430,66 Avaluació
32333200-8 Càmeres de vídeo 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex PPT LOT 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex PPT LOT 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació al DOUE

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Publicació dels arxius dels pressupostos del Lot 1 i del Lot 2 en format Excel

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Respostes a consultes de les licitadores

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud