Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 13619/2022

ECAO 13619/2022 - Obres definides al Projecte d'obres de pacificació del trànsit per la millora de la seguretat viària, amb criteris de contractació pública ecològica, i reservat a centres especials de treball dins del marc de la iniciativa "NextGenerationEU"
ECAO 13619/2022 - Obres definides al Projecte d'obres de pacificació del trànsit per la millora de la seguretat viària, amb criteris de contractació pública ecològica, i reservat a centres especials de treball dins del marc de la iniciativa "NextGenerationEU"
Import sense IVA
330.727,66 EUR
Estat Suspès
Periode de sol·licituds
16/de nov./2022
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 330.727,66 EUR
codi CPV
34928471-0 Materials de senyalització 

45233140-2 Obres vials 

45233294-6 Instal·lació de senyalització viària 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Criteris avaluables de forma automàtica
    • 1. Documentació administrativa (d'acord amb clàusula 20)
    • 2. Proposta de criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte d'obres

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost del projecte a cost zero

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nota de suspensió del termini de presentació d'ofertes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic suspensió termini de presentació d'ofertes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució d'aprovació de la suspensió del termini de presentació d'ofertes

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud