Carregant

Si us plau, esperi

ECAS-2174/2019

ECAS-2174/2019 Serveis d'organització d'activitats d'aventura, culturals i recreatives dins l'àmbit de Parc de Vallparadís i l'ocupació del domini públic de l'edifici anomenat "La Muntanyeta", que servirà de seu administrativa de l'empresa adjudicatària, i dels espais del Parc de Vallparadís per a portar a terme l'organització de les activitats
Import sense IVA
96.768,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
23/d’oct./2019 - 07/de nov./2019 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 96.768,00 EUR
codi CPV
92000000-1 Serveis d'esplai, culturals i esportius 

92600000-7 Serveis esportius 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Campanya de difusió
  • Característiques de les activitats proposades
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Cànon

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos del PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Proposta de la Mesa de Contractació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud