Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 4543/2019

ECAO 4543/2019 Obres descrites en la Memòria valorada d'obres i treballs per a l'arranjament de camins de la xarxa viària bàsica i punts d'aigua, incloses al pla de prevenció d'incendis.
Import sense IVA
17.478,10 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
25/d’oct./2019 - 11/de nov./2019 18:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 17.478,10 EUR
codi CPV
45111220-6 Treballs d'esbrosso 

45112330-7 Treballs de recuperació del terreny 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 1. Declaració responsable del licitador:
  • 2. Compromís de constitució d'UTE
  • 3. Declaració específica (article 42.1 del Codi de Comerç)
  • 4. Comunicació dades per a la notificació per mitjans electrònics
  • 5. Declaració responsable viabilitat
  • 6. Declaració compliment clàusula 14ena
  • 7. Declaració responsable obligacions clàusules 47,48 i 49 PCAP
  • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Memòria valorada

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud