Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 5283/2019

ECAO 5283/2019 Obres descrites en la Memòria valorada per l'execució de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins l'avda. del Vallès.
Import sense IVA
329.175,42 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
15/de nov./2019 - 05/de des./2019 18:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 329.175,42 EUR
codi CPV
45232410-9 Obres de sanejament 

45259000-7 Reparació i manteniment d'instal·lacions 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre 1.
  • 1. Declaració responsable
  • 2. Compromís de constitució d'UTE
  • 3. Declaració específica (article 42.1 del Codi de Comerç)
  • 4. Comunicació dades per a la notificació per mitjans electrònics
  • 5. Declaració responsable viabilitat
  • 6. Declaració responsable obligacions clàusules 47,48 i 49 PCAP
 • Sobre 2
  • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Plec tècnic

Memòria valorada

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost de la memòria (preus zero)

Descarregar

Plec tècnic

Memòria valorada

Descarregar

Descarregar

Plec tècnic

Memòria valorada

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta obertura sobre 1 (documentació administrativa)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta obertura sobre 2 (propostes econòmiques)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta proposta d'adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe proposta adjudicació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud