Carregant

Si us plau, esperi

ECAS-3784/2019

ECAS-3784/2019 Contracte de Serveis de les tasques d'inspecció i presa de mostres a establiments, activitats i col·lectors situats al terme municipal de Terrassa
Import sense IVA
56.584,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
21/d’oct./2019 - 05/de nov./2019 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 56.584,00 EUR
codi CPV
71600000-4 Serveis d'assaig, anàlisi i consultoria tècnics 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 03. Pla de treball
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 21. Preu
  • Anys d’experiència professional del personal ofert
  • Estabilitat laboral del personal destinat a l’execució del contracte

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos del PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració i acta de valoració del sobre 2

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Proposta de la mesa de contractació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud