Carregant

Si us plau, esperi

ECAS 11807/2023

ECAS 11807/2023 Servei de gestió de la vaixella municipal reutilitzable que es posa a disposició en servei de préstec a les entitats, a les associacions i a la ciutadania en general, per ser utilitzada en esdeveniments i actes populars sense afany de lucre
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional 4a de la LCSP, la participació en el procediment d'adjudicació del contracte es reserva en la seva totalitat a Centres Especials de Treball (CET), quan almenys el 70 per 100 de la plantilla afectada siguin persones amb discapacitat amb especials dificultats: persones amb un grau de discapacitat superior al 65 % i aquelles amb discapacitat intel·lectual, mental o paràlisis cerebral amb un reconeixement de grau igual o superior al 33 %.
Import sense IVA
8.264,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
20/de nov./2023 08:30 - 05/de des./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 33.057,38 EUR
codi CPV
79420000-4 Serveis relacionats amb la gestió 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 13, 23 i annexos 1, 2 i 3)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat d'empreses licitadores

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud