Carregant

Si us plau, esperi

ECAU-17074/2022

ECAU-17074/2022 Subministrament, mitjançant rènting sense opció de compra, durant 48 mesos, de cinc (5) motocicletes de gran cilindrada, noves i transformades amb l'equipament necessari per al seu ús com a vehicle policial
En el contracte de rènting, o contracte d'arrendament de béns mobles sense opció de compra, com a modalitat del contracte públic de subministrament, l'arrendador o empresari, ha d'assumir durant el seu termini de vigència l'obligació del manteniment de l'objecte d'aquest contracte. En concret, el rènting haurà d'incloure: a) El manteniment integral del vehicle i el seu equipament. b) La reparació de totes les avaries elèctriques, mecàniques, hidràuliques i electròniques. c) L'assistència en carretera les 24 hores. d) La substitució periòdica dels pneumàtics. e) Una assegurança a tot risc sense franquícia. f) La matriculació i la resta de càrregues fiscals. g) La posada a disposició d'un vehicle de substitució
Import sense IVA
112.800,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
02/de febr./2023 14:30 - 20/de febr./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 112.800,00 EUR
codi CPV
34410000-4 Motocicletes 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Documentació que figura al PCAP (clàusula 25.1 i annexos 2 i 3)
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Documentació que figura al PCAP (clàusula 15.1 i 25.2 i annex 1)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la mesa de contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nota aclaridora de la licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Respostes a consultes de les licitadores

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Proposta de la mesa de contractació + informe de valoració del sobre 2

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

ECAU-17074/2022: Taula d'obertura de la sección BC: Sobre de condicions tècniques i econòmiques

28 de febrer 2023 09:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud