Carregant

Si us plau, esperi

ECAU 17075/2022

ECAU 17075/2022 Subministrament, mitjançant rènting de 48 mesos sense opció de compra, i instal·lació, de 7 cinemòmetres per ones efecte Doppler
Subministrament, mitjançant rènting de 48 mesos sense opció de compra, i instal·lació, de 7 cinemòmetres per ones efecte Doppler. Així com les cabines necessàries pels equips i el seu correcte funcionament per a la captació d'infraccions per excés de velocitat a la via pública del municipi de Terrassa.
Import sense IVA
676.000,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
18/de gen./2023 12:00 - 23/de febr./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 676.000,00 EUR
codi CPV
34932000-9 Equips de radar 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 25.1 i annexos 2, 3 i 4)
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15, 25.2 i annex 1)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació al DOUE

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de la prova de verificació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració del sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Proposta de la mesa de contractació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud