Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 17076/2022

ECAO 17076/2022 - obres descrites en l'Actualització del projecte constructiu de les obres de reparació dels talussos del c. de la Carena de Mas Bellver núm. 23, c. Mas de les Alzines núm. 2 i c. de Font del Rodó núm. 11 de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica
ECAO 17076/2022 - obres descrites en l'Actualització del projecte constructiu de les obres de reparació dels talussos del c. de la Carena de Mas Bellver núm. 23, c. Mas de les Alzines núm. 2 i c. de Font del Rodó núm. 11 de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica
Import sense IVA
241.802,32 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
12/de gen./2023 - 01/de febr./2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 241.802,32 EUR
codi CPV
45111230-9 Treballs d'estabilització del terreny 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 1. Documentació administrativa (d'acord amb clàusula 20)
    • 2. Proposta de criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte d'obres

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat empreses licitadores amb propostes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura del sobre únic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració i proposta d'adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució d'adjudicació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud