Carregant

Si us plau, esperi

ECAS 9935/2022

ECAS 9935/2022 Servei de conservació, manteniment i reparació dels aparells elevadors dels serveis Generals Centrals, Servei d'Educació, Servei d'Espais Verds i Biodiversitat Urbana, Servei de Comerç i Mercats, i de la Societat Municipal de Foment de l'Ajuntament de Terrassa
Servei de conservació, manteniment i reparació dels aparells elevadors dels serveis Generals Centrals, Servei d'Educació, Servei d'Espais Verds i Biodiversitat Urbana, Servei de Comerç i Mercats, i de la Societat Municipal de Foment de l'Ajuntament de Terrassa
Import sense IVA
259.000,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
24/de nov./2022 12:30 - 29/de des./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 440.300,00 EUR
codi CPV
50750000-7 Serveis de manteniment d'ascensors 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 26.1 i annexos 2, 3 i 4)
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15.1, 26.2 i annex 1)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació al DOUE

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Proposta de la mesa de contractació + informe de valoració del sobre 2

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud