Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 8287/2022

ECAO 8287/2022 - Obres descrites en el Projecte d'un nou parc al barri del Pla del Bon Aire, amb criteris de contractació pública ecològica
ECAO 8287/2022 - Obres descrites en el Projecte d'un nou parc al barri del Pla del Bon Aire, amb criteris de contractació pública ecològica
Import sense IVA
280.308,31 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
22/de nov./2022 - 12/de des./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 280.308,31 EUR
codi CPV
45112000-5 Treballs d'excavació i moviment de terres 

45232121-6 Treballs de construcció de canalitzacions de reg 

45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà 

77310000-6 Serveis de plantació i manteniment de zones verdes 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 1. Documentació administrativa (d'acord amb clàusula 20)
    • 2. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte d'obres

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost del projecte a cost zero

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat empreses licitadores amb propostes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura del sobre únic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud