Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 13619/2022

ECAO 13619/2022 - Obres definides al Projecte d'obres de pacificació del trànsit per la millora de la seguretat viària, amb criteris de contractació pública ecològica, i reservat a centres especials de treball dins del marc de la iniciativa "NextGenerationEU"
ECAO 13619/2022 - Obres definides al Projecte d'obres de pacificació del trànsit per la millora de la seguretat viària, amb criteris de contractació pública ecològica, i reservat a centres especials de treball dins del marc de la iniciativa "NextGenerationEU"
Import sense IVA
330.727,66 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
14/d’abr./2023 - 02/de maig/2023 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 330.727,66 EUR
codi CPV
34928471-0 Materials de senyalització 

45233140-2 Obres vials 

45233294-6 Instal·lació de senyalització viària 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Criteris avaluables de forma automàtica
    • 1. Documentació administrativa (d'acord amb clàusula 20)
    • 2. Proposta de criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte d'obres (esmenat)

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Nou plec clàusules administratives (PCAP de reactivació licitació)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat contractar (reactivació)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació nou PCAP i reactivació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de reactiviació de la licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos nou PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost del projecte a cost zero (tcq)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost del projecte a cost zero (excel)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució esmena d'errades materials del projecte

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Llistat empreses licitadores amb propostes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura del sobre únic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració i proposta d'adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret adjudicació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud