Carregant

Si us plau, esperi

ECAO 5300/2019

ECAO 5300/2019 Obres descrites en el Lot 1 de la Memòria valorada de conservació de ferms a diferents carrers de la ciutat.
Import sense IVA
283.916,94 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
29/d’oct./2019 - 19/de nov./2019 18:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 283.916,94 EUR
codi CPV
45233221-4 Treballs de pintura de la superfície de la calçada 

45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat 

45233223-8 Treballs de repavimentació de calçades 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • 1. Declaració responsable del licitador:
  • 2. Compromís de constitució d'UTE
  • 3. Declaració específica (article 42.1 del Codi de Comerç)
  • 4. Comunicació dades per a la notificació per mitjans electrònics
  • 5. Declaració responsable viabilitat
  • 6. Declaració responsable obligacions clàusules 47,48 i 49 PCAP
  • 7. Declaració de l'empresa sobre el compliment sobre creació d'ocupació
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • Proposta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec administratiu

Plec clàusules administratives

Descarregar

Plec tècnic

Memòria valorada

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Models annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta obertura sobre 1 (documentació administrativa)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura del sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució adjudicació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud